ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب

    به پرتال مشتریان ویرا سامانه رهام خوش آمدید