اصلاح چند آسیب‌پذیری ‌اجرای دستورات Root توسط مهاجمان در محصولات سیسکو

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است