اطلاعیه مركز افتا درباره حادثه سایبری حمله به سامانه هوشمند كارت سوخت كشور

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است