راهکارها و روش‌های نوین بهینه‌سازی سیستم حضور و غیاب از طریق به‌کارگیری دستگاه‌های هوشمند

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است