• تاریخ اتمام این تخفیف تا 15 اسفند می باشد(طراحی و پشتیبانی وب سایت به تعداد محدود ).
  • تخفیفات شامل  شبکه کامپیوتری و حضور غیاب نیز به صورت تلفنی اعلام میگردد ( 5 تا 25 درصد) .
  • پکیج ویژه وب سایت: (طراحی در قالب پشتیبانی)