لایه‌های شبکه: معماری عمده‌ی اینترنت اشیاء

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است