سامانه پایش هوشمند رهام

امروزه نظارت و حفاظت همه جانبه از تمامی بخش های یک سیستم و ارگان ها یک امر حیاتی است . اینکه ما بخواهیم یک نظارت کامل بر روی سیستم، اموال و حتی بصورت کلی بر روی ارگان یا شرکت  خود داشته باشیم و از وضعیت فعلی و لحظه ای آنها اطلاع یابیم باید بتوانیم بر آنها احاطه داشته و آنها را کنترل کنیم .

اما نظارت کامل داشتن و با خبر بودن از وضعیت لحظه ای و کلی سیستم، مخصوصا برای شرکت ها و مکانهای با وسعت زیاد با دشواری و به کندی انجام میشود ، بطوری که استفاده از نیروی انسانی و برخی تجهیزات به طبع هزینه های  هنگفتی داشته و اینکه چه مدت زمانی طول خواهد کشید که امر نظارت انجام شود نیز به نوبه خود از اولویت ها می باشد. برای اینکه بتوانیم به راحتی و در مدت زمان کوتاه به امر نظارت بپردازیم به یک سری تجهیزات هوشمند نیاز داریم که کار را برای ما آسان تر کنند.

نرم افزار سپهر از سه قسمت اصلی تشکیل شده است: