معامله ناکام خرید موتور جستجوی بینگ توسط اپل

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است