در این قسمت خیلی کوتاه در مورد نحوه ی نظارت هوشمند به دامداری ها را توضیح خواهیم داد.

در دامداری ها یا برای مثال در گاو داری های صنعتی همانطور که در مقدمه اشاره شد  بسیاری از امور باید طبق زمانبندی خاص خود انجام شوند ، برای مثال زمان خوراک دهی ، زمان نظافت ، زمان دوشش و … اگر در زمان خود انجام نشوند به طبع مشکلاتی را بوجود می آورند . در این سامانه جامع این موارد هم گنجانده شده است که بصورت دقیق تک تک این موارد بررسی شده و مورد نظارت قرار میگیرند.

برای مثال در دامداری ها دام ها باید هر روز سه نوبت به قسمت دوشش رفته و شیرشان دوشیده شود که هر سوله طبق زمانبدی ، در یک زمان مشخص به دوشش اعزام میشوند و دوباره به سوله خود برمیگردند ، در هنگام برگشت از دوشش احتمال اینکه یکی از دام ها به اشتباه وارده یک سوله دیگر شود  وجود دارد . در اینصورت تگی که به دام وصل شده است در واحد و سوله خود دیگر خوانده نمیشود اما همان تگ را در یک سوله  دیگر توسط دستگاه ریدر  آن سوله خوانده شده و اخطاری به نرم افزار توسط دستگاه ریدر ارسال میشود و بیانگر این است که این دام با این مشخصات متعلق به سوله الف بوده که به اشتباه در سوله ب قرار گرفته است در این صورت متصدی که در اتاق کنترل حضور دارد این موضوع را به پرسنل مربوطه اطلاع داده و دام توسط پرسنل به سوله اصلی خود برمیگردد یا برخی مواقع احتمال دارد که یکی از دام ها مفقود شده باشد که این امر برای دام داری ها بسیار مهم بوده و حتما باید مورد بررسی قرار گیرد که این موضوع نباید اتفاق بیفتد. در این مواقع هم دستگاه های ریدر موجود در تمامی سوله ها بصورت کاملا هوشمند موضوع را بررسی میکنند و اگر تگ این دام در هیچ کدام از سوله ها خوانده نشود در داشبورد نرم افزار اخطاری تحت عنوان مفقودی نمایش داده می شود که باز هم میتوان موضوع را خیلی زود تر بررسی کرد ، همانطور که در قسمت های قبلی گفتیم زمان برای ما بسیار حائز اهمیت است و در کمترین زمان ممکن می توان  بر تمامی واحد ها نظارت داشت و از وضعیت فعلی و کلی  آنها مطلع شد.