هره‌برداری فعال از آسیب‌پذیری جدید SSL-VPN Pre-aut RCE در Fortinet

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است