کارت RFID فرکانس 125khz

تگ و کارت های RFID با فرکانس 125 khz  از نوع LF(Low Frequency).

این نوع تگ ها و کارتها در دو نوع R/O (Read Only)  و R/W (Read and Write) وجود دارند.

این تگ در اشکال مختلف از جمله کارت PVC ، تگ برچسبی ، سکه ای و… جهت کاربردهای مختلف وجود دارد.