در حال انجام

فوریه 8, 2023

حقوق و دستمزد

لطفا نرم افزار حقوق و دستمزد سپیدار با دستگاه حضور و غیاب لینک شود
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است